team1

Ako pracujeme

Náš model spolupráce je kompletne založený na báze odmeny formou successful - naša odmena je vždy závislá od výšky úspory, ktorú pre vás dosiahneme. Odmenení sme tak iba za kvalitne odvedenú prácu.

Postupy práce inovujeme

Aby sme vám mohli priniesť vždy niečo naviac, rýchlo predikovať a vyhodnocovať získané trhové dáta, postupy práce prispôsobujeme najnovším trendom.

Pre potreby našej poradenskej činnosti sme vyvinuli interný nástroj Tender Manager a neustále ho vylepšujeme. Viac sa môžete dozvedieť v sekcii Tender Manager.

Aktuálne zavádzame AI (umelá inteligencia), ktorá naše služby posunie opäť na vyššiu úroveň a odrazí sa na ešte lepších výsledkoch.

Tender manager

Tender Manager vznikol v roku 2014 ako nevyhnutná súčasť našich potrieb automatizovať a zdokonaliť prácu pri jednotlivých projektoch. Nástroj prešiel postupným vývojom a v súčasnosti s jeho pomocou riadime v EXTECO všetky činnosti od obchodu až po tvorbu finálnej dokumentácie projektov.

Celý systém programujú naši interní IT špecialisti. Pre svoju náročnosť, nároky na bezpečnosť a 100% funkčnosť ho dopĺňame čiastkovými subdodávkami komponentov.

Čo nám Tender Manager priniesol?

Zvýšenie efektivity práce o viac ako 200%.
Viac ako 60 tisíc kontaktov, ktoré pravidelne aktualizujeme o relevantných dodávateľov naprieč celým svetom.
Viac ako 300 rôznych oblastí nákupu, ktoré sme vždy pripravení online kontaktovať pri každom čiastkovom projekte.

Čo prináša Tender Manager pre vás?

Veľký objem dát o rôznych cenových hladinách umožňuje rýchlo a presne vyhodnotiť potenciál úspory a rozhodnúť, či daný projekt má nádej na úspešnú optimalizáciu alebo nie.
Neobmedzená variabilita vyhodnotenia ponúk vo všetkých možných variantoch.
Upozornenia na anomálie a potenciálne chyby v nacenení dodávateľom.
Upozornenia na výber najvhodnejších kombinácií výsledkov pre všetky kroky v procese optimalizácie.
SK
EXTECO optimization s.r.o.,Vajnorská, 136/A, 831 04, Bratislava,Slovakia, ID 456 47 894bratislava@exteco.eu +421 948 648 549
CZ
Třebízskeho 595,274 01, Slaný,Czech Republicprague@exteco.eu +420 792 773 220
© 2023 Exteco.eu. Designed by Visibility.sk